Pravidelné aktivity v herně RC Strouháček:

den dopoledne odpoledne
pondělí
úterý 9-11.30 herna pro nejmenší (s nabídkou výtvarné a jiné činnosti) 16.30-18.00 Výtvarná dílna pro školní děti (obvykle 1x v měsíci, viz. kalendář)
středa 16.30-18.00
volná herna s dětským oddělením knihovny (u dětí mladších 5ti let nutný doprovod dospělého)
čtvrtek
pátek 8.30-10.30 volná herna s dětským oddělením knihovny (u dětí mladších 5ti let nutný doprovod dospělého)

Mimo tuto pravidelnou činnost je možné po dohodě využívat hernu k dalším aktivitám (např. další zájmové kroužky nebo akce, oslava narozenin dětí, menší společenská setkání, apod.)

Kontakt a bližší informace: tel.č. 776 068 765, www.strouhacek.cz