Pravidelné aktivity v herně RC Strouháček:

den dopoledne odpoledne
pondělí
úterý 9-11.30 herna pro nejmenší (s nabídkou výtvarné a jiné činnosti) 16.30-18.00 Výtvarná dílna pro školní děti (obvykle 1. úterý v měsíci, viz. kalendář)
středa 16.30-18.00
volná herna s dětským oddělením knihovny (u dětí mladších 5ti let nutný doprovod dospělého)
čtvrtek  9-11:30 po dohodě dětská herna
pátek 8.30-10.30 volná herna s dětským oddělením knihovny (u dětí mladších 5ti let nutný doprovod dospělého) Obč. sdružení Pramen (čas dle dohody).

Divadelní spolek Struhadlo (obvykle od 18.30, dle dohody)

Mimo tuto pravidelnou činnost je možné po dohodě využívat hernu k dalším aktivitám (např. další zájmové kroužky nebo akce, oslava narozenin dětí, menší společenská setkání, apod.)

Kontakt a bližší informace: tel.č. 776 068 765, www.strouhacek.cz