24.5.výtvarná dílna

Při květnové výtvarné dílně budeme s dětmi tvořit od 16.30 pomocí nové techniky-vymývané klovatiny a kresby olejovým pastelem. Předpokládaný konec v 18.00. Dílna je určena školním dětem, ale s doprovodem dospělého se mohou zúčastnit i děti předškolní, techniku hravě zvládnou.

S sebou: přezůvky, pracovní oděv,  50,- Kč (sourozenci 40,- Kč)

Účast je nutno potvrdit nejpozději dopoledne 24.5. na tel.: 776 068 765

13.5. valná hromada

Zasedání valné hromady Rodinnéhocentra Strouháček, z.s. proběhne od 18 hod. v sídle centra –  herna RC Strouháček – Struhařov 59, Benešov 25601.

Program: hospodaření spolku v roce 2015, seznámení s provedením právních úkonů v rámci nového občanského zákoníku, plánování na rok 2016, diskuse.

Srdečně zveme členy spolku i veřejnost, malé občerstvení zajištěno.