8.6. herna otevřena

Od 8. června je možné navštívit úterní dopolední hernu pro nejmenší. Rodič při příchodu vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků a  provedeném testování nebo očkování. U dětí do 6 let stačí potvrzení o neexistenci příznaků.