27.4.2018 valná hromada

Dne 27.4. od 18.00 se uskuteční v herně RC Strouháček (Struhařov 59, 25601 Benešov) zasedání valné hromady Rodinného centra Strouháček, z.s.

Program: Zpráva o hospodaření a činnosti spolku v roce 2017, aktualizace členské základny, plánování činnosti a rozpočet na rok 2018, diskuse

Veřejnost je srdečhě zvána!