Jsme malá nezisková organizace, která vznikla v roce 2009 z iniciativy několika rodin ve Struhařově u Benešova. Naším hlavním cílem je pozvednout veřejný život v obci a to zejména pro rodiny s dětmi. Úzce spolupracujeme s obcí Struhařov, zúčastňujeme se plánování strategie rozvoje obce. Vytváříme nabídku aktivit pro volný čas, ale zajímají nás i trvalé hodnoty.

Z podnětu našeho sdružení:

- vznikl místní zpravodaj Struhařovské listy, který redigujeme

strlisty

- bylo postaveno nové dětské hřiště

hriste

- vzešla dnes již tradiční akce „Společné vykročení do času adventního“, do které se zapojují i další struhařovské spolky a sdružení

vt

- a také jsme se podíleli na získání dotace na stavbu bezbariérového domu pro občanská sdružení, kde nyní máme své prostory. Zde nabízíme volnočasové aktivity pro děti, dospělé i handicapované občany

dumos

Program a chod centra zajišťuje člen sdružení s pedagogickým vzděláním a praxí. Podporujeme v dětech tradiční hodnoty, ekologické myšlení a kladný vztah k regionu. Jsme centrem otevřeným veřejnosti, spolupracujeme s dalšími místními sdruženími, vytváříme prostor pro diskusi a spolupráci. Hledáme nové podněty vedoucí k společnému plnohodnotnému životu a snažíme se je realizovat.