24.3. valná hromada

Zasedání valné hromady Rodinného centra Strouháček, z.s. proběhne 24.3. od 18 hod. v herně RC Strouháček (Struhařov 59, 25601). Na programu bude:

Úvod, zpráva o hospodaření a činnosti spolku v r. 2022, aktualizace členské základny (přijímání nových členů), volba hospodáře a schválení rozpočtu na r. 2023, plánování a schválení činnosti v r. 2023, diskuse, závěr.

Těšíme se na všechny členy i příznivce

13.5. valná hromada

Zasedání valné hromady Rodinnéhocentra Strouháček, z.s. proběhne od 18 hod. v sídle centra –  herna RC Strouháček – Struhařov 59, Benešov 25601.

Program: hospodaření spolku v roce 2015, seznámení s provedením právních úkonů v rámci nového občanského zákoníku, plánování na rok 2016, diskuse.

Srdečně zveme členy spolku i veřejnost, malé občerstvení zajištěno.

12. 6. valná hromada RC

Dne 12. 6. s sešli členové Rodinného centra Strouháček na valné hromadě, aby provedli změny ve spolku s ohledem na Nový občanský zákoník (nový název a stanovy spolku) a naplánovali činnost na nové období. Konaly se také volby do orgánůspolku a přijímali s noví členové.

 

Ze zápisu o valné hromadě:

1) Nový název spolku je Rodinné centrum Strouháček, z.s.

2) Od poloviny července 2015 je díky dobrovolnosti nového člena spolku otevřena herna s knihovnou i v pondělí od 16.30 do 18. 00

3) Obec získala dotaci na akci „Dětské hřiště v Jezeře“. Spolupráce rodičů z místa, obce Struhařov a RC Strouháček se opět vyplatila.

V pátek 12. 6. se od 17.30 uskuteční v herně RC Strouháček valná hromada našeho občanského sdružení. Srdečně jsou zváni všichni členové sdružení, ale i široká veřejnost. Sdružení stále přijímá nové členy, pokud se Vám naše činnost líbí a rádi by jste k ní také přispěli, přidejte se k nám.

Těším se na Vás!