dotace na hřiště získána!

Ve druhé polovině května 2015 jsme se dozvěděli, že dotace na dětské hřiště v sousední vsi Jezero byla obci přislíbena. Naše Rodinné centrum žádost o hřiště podporovalo, dokonce byla za tímto účelem připravena jedna výtvarná dílna, kde jsme tvořili s dětmi model hřiště, jehož fotografie spolu s dalšími obrázky dětí přispívaly k obhajobě projektu.  Máme z tohoto výsledku velkou radost a už se těšíme, až s dětmi na nové hřiště za Jezerskými kamarády vyrazíme.

1.7. tvořím hřiště kamarádům

Na 1. července jsme zorganizovali výtvarnou dílnu na pomoc výstavby dětského hřiště v sousední vsi Jezero. Vzhledem k období dovolených se sešly pouze dvě děti s tím, že ostatní přislíbily alespoň donést obrázky až se vrátí domů. Přes takovouto miniúčast se dílna vydařila. Dvě dívky si natolik rozuměly a nadchly se pro  práci – výrobu modelu hřiště, že ani po třech hodinách nechtěly skončit.  Výsledek byl velkolepý, model měl rozměr 1×1 metr. Fantazie se rozproudila na plné obrátky, leckterý architekt by mohl závidět. Fotografie modelu a možná i model sám společně s ostatními obrázky bude k vidění na obhajobě projektu „Dětské hřiště pro Jezero“. Snad se i díky němu podaří získat potřebné finance a děti si budou mít kde hrát.

 

Červencová výtvarná dílna bude zdarma pro všechny děti, které chtějí pomoci  tomu, aby si i děti ze sousední vesnice Jezero měly kde hrát. Budeme totiž kreslit návrh dětského hřiště, o které obyvatelé této vsi usilují. Snad se i díky našim obrázkům podaří získat peníze na tuto stavbu. Barevných papírů, lepidel, pastelek a dalších výtvarných potřeb máme dost, tak kdo má dvě zdravé ruce a chuť, přijďte v 16.30 s bačkorami v ruce do herny. Pokud bude hezky, můžeme se jít inspirovat na naše  dětské hřiště. Předpokládaný konec v 18.00.