Keltové fotky1

Letošního příměstského tábora se zúčastnilo 7 keltů, druid Zelenix a náčelník Anus Strnadus. V oppidu získali členové kmene Bójů dle keltského stromoskopu svůj strom, který se naučili v přírodě poznávat. Začali se učit keltským zákonům i  bojovým dovednostem a zároveň se stali druidovými učedníky. Navštívili opuštěný hrad římanů (celodenní výlet do Čapího hnízda) i královské oppidum na svých statných ořích (cyklovýlet na Jemniště).    …Pokračování v dalším příspěvku

12.-16.8. příměstský tábor

Druhý srpnový týden prázdnin jsme s jedenácti dětmi prožili na téma „Lovci příběhů“. Každý den děti „ulovily“ příběh z jedné představené knížky a podle ní se odvíjely hry, výtvarné činnosti a další program. Zvládli jsme i celodenní výlet do ekocentra Čapí hnízdo a půldenní procházku do zámeckého parku Jemniště. Opékání buřtíků a jedno přespání v herně bylo pěknou tečkou za veselým týdnem v partě kamarádů ze sousedství.