20.5.zasedání spolku

Dne 20.5.2018 od 17 hod. se v herně  RC Strouháček (Struhařov 59, Benešov 25601) uskuteční mimořádné zasedání valné hromady Rodinné centrum Strouháček, z.s. svolané za účelem konání voleb do představenstva spolku.

Program:

1.úvod, 2. volby, 3. aktualizace členské základny, 4. diskuse, 5. zakončení