2. 9. výtvarné rozloučení s prázdninami

První úterý v měsíci září se opět sejdeme na výtvarné dílně  v 16.30 v herně. Téma „moře času“ bude vzpomínkou na prázdniny, kde se coby ostrovy vynoří z vody výjevy z nejkrásnějších míst, která děti o prázdninách navštívily. Výtvarná technika bude kombinovaná – malba, kresba i skládání z papíru.

S sebou: pracovní oděv a přezůvky

Dílna je zdarma, prosíme potvrdit účast na tel.: 776 0068 765

Keltové fotky2

Při nepříznivém počasí Keltové trávili čas výrobou štítů a archeologickou výpravou vozy do Sázavského kláštera. V podvečer nádcházejícího měsíce srpna pak oslavili svátek plodnosti Lughnasad uctěním boha slunce Beletona a pojídáním ovocných koláčů, aby pak upadli do zaslouženého spánku přímo v oppidu. Nakonec už zbývalo jen vyluštit keltské runy a nalézt nejzajímavější  památku – opukovou hlavu kelta na dračím vrchu. V menhirovém kruhu pak skončilo naše keltské putování za zpěvu  písně „Héj hou, bójové jdou, štíty v ruce, dál už nemohou, ještě dlouhá cesta bude před námi…“

 

Keltové fotky1

Letošního příměstského tábora se zúčastnilo 7 keltů, druid Zelenix a náčelník Anus Strnadus. V oppidu získali členové kmene Bójů dle keltského stromoskopu svůj strom, který se naučili v přírodě poznávat. Začali se učit keltským zákonům i  bojovým dovednostem a zároveň se stali druidovými učedníky. Navštívili opuštěný hrad římanů (celodenní výlet do Čapího hnízda) i královské oppidum na svých statných ořích (cyklovýlet na Jemniště).    …Pokračování v dalším příspěvku