5.6. tiskařská dílna

Červnové tvoření patřilo tiskaření všeho druhu. Nejmenší děti dopoledne tiskly petlahví, odpoledne se pak tisklo se staršími citrónem, čínským zelím i bramborou. Děti si vyzkoušely i reliéfní tisk, kdy obrázek vytvořený tavnou pistolí přetřely barvou a tiskly na papír. Každý si také vyrobil vlastní razítko z brambory, které si odnesl domů spolu se vzorníkem všech vlastních tisků.

29.5. mandaly

Až poslední květnové úterý se ve zdraví sešla skupinka dětí ke společnému tvoření. Některé poprvé v životě držely v ruce kružítko, aby nakreslily obraz z kruhů, plných různých vzorů. Aby práce byla zajímavější a přespříliš neútočila na trpělivost, nakreslily si děti do středů mandal hlavy zvířat podle šablon vlastního výběru. Vznikly tak velmi originální a nápaditá díla, která děti (na rozdíl od tradičních tvůrců mandal) nezničila, ale s radostí si je odnesla domů.

20.5. volby spolku

Dne 20.5.2018 se v sídle spolku uskutečnila mimořádná valná hromada Rodinného centra Strouháček, z.s. Důvodem setkání byly především volby do představenstva spolku. Spolek také za účelem přijímání nových členů do spolku odsouhlasil novou vnitřní směrnici. Všechny změny ve spolku byly navrženy k zapsání do spolkového rejstříku, což již bylo potvrzeno městským soudem v Praze.