5.6. tiskařská dílna

Červnové tvoření patřilo tiskaření všeho druhu. Nejmenší děti dopoledne tiskly petlahví, odpoledne se pak tisklo se staršími citrónem, čínským zelím i bramborou. Děti si vyzkoušely i reliéfní tisk, kdy obrázek vytvořený tavnou pistolí přetřely barvou a tiskly na papír. Každý si také vyrobil vlastní razítko z brambory, které si odnesl domů spolu se vzorníkem všech vlastních tisků.

1. 4. dílna s malířem

Aprílová dílna byla laděna Velikonočně. Míchali jsme barvy z vajíček, oleje a barev na vajíčka. Pak následoval tisk a kresba tuší. Dílnu navštívil malíř František Mrkvička, jehož výstavu obrazů děti shlédly v obecní knihovně. Nabídl dětem své natištěné archy k domalování, popsal postup a techniku své tvorby. Na závěr nám pan Mrkvička daroval dvě reprodukce svých obrázků pro děti  do herny a dětem další natištěné archy k práci domů.