1.11.enkaustika pro děti

První listopadové úterý v herně připravila profesionální výtvarnice

Mia Havlíčková z Divišova pro děti kurz enkaustiky.

Tato výtvarná technika spočívá v malbě rozehřátým voskem,

proto se jí mohly zúčastnit jen školní děti. Zúčastnilo se jich 7

a dvě maminky jako výpomoc. Všechny práce s žehličkou a barvami

pohltila tak,  že i dvě hodiny práce jim bylo málo.