8.9. výroba elektrických brouků

Na základ pro výrobu elektrických brouků jsme každému školnímu dítěti připravili sadu: 2x baterie 1,5V velký monočlánek, 1 žárovka na 3V a kabel cca 40 cm. K jedné baterii jsme připájeli cca 25 cm kabelu, ke druhé žárovku. Děti si musely obě připravené baterie přilepit k sobě tavnou pistolí (styčné místo jsme kvůli kontaktu posílili kouskem alobalu) a pak přilepily obnažený konec zbylého kabelu k objímce žárovky(lepidlo se nesmí dostat pod drátky!). Spojením obou volných konců kabelů (tykadel) či přiložením k vodivému materiálu se uzavřel obvod a žárovka se rozsvítila :) Pak už zbývalo jen baterky polepit samolepící třpytivou pryží, z modelíny vytvarovat hlavičku, přidělat  nožky či držátko a brouk nebo svítilna byli na světě.

 

 

Srdečně zveme školní děti (max. 10 dětí) na první výtvarnou dílnu ve školním roce 2015/2016. Navážeme na oblíbené pokusy z alchymistického tábora a budeme vyrábět jednoduché elektrické brouky. Brouky samozřejmě patřičně ozdobíme a kdo správně zapojí obvod – baterka, žárovka a vodivý materiál, tomu se brouk rozsvítí!!!

S sebou: přezůvky, 50,- Kč

Nutno přihlásit děti předem (tel.: 776 068 765), těšíme se na Vás!

22.8. výlet do Krumlova

Na sobotu po příměstském táboře  Strouháček společně s obcí zorganizoval výlet autobusem do Českého Krumlova na představení „Baron Prášil“ . Divadlo se konalo n a otáčivém hledišti v zámeckém parku, což byl pro děti velký zážitek.Celodenní výlet byl pro 40 osob, Strouháček nabídl hlídání a doprovod  pro 10 dětí. Rodiče se ale chtěli zúčastnit také a tak nám na hlídání zbyly pouze tři děti, které se ale po celý den v Krumlově potkávaly s kamarády. Tu na věži Krumlovského zámku, tu v muzeu voskových figurín, při střelbě z kuše nebo v zrcadlovém labyrintu. Téma předešlého tábora „na dvoře císaře Rudolfa II.“ se dětem pěkně doplnilo, když v muzeu voskových figurín viděli Golema, Edwarda Kellyho ve své dílně a dokonce i císaře Rudolfa II. A pak jsme si již užívali se všemi známými z autobusu v divadle, kde se ale smělo fotit pouze v kulisách po představení…:)  Krásný výlet, spousta zážitků, děkujeme obci za zajištění dopravy a vstupenek do divadla.

Alchymistický tábor

Příměstský tábor ve Strouháčku proběhl letos v předposledním srpnovém týdnu. Devět školních dětí se ocitlo na dvoře císaře Rudolfa, kde se společně s alchymistou Edwardem Kellym věnovaly pokusům a plnily rytířské ctnosti. V prvních dvou dnech pršelo a tak se děti seznamovaly se zvyklostmi na císařském dvoře a vydaly se do sklepní alchymisrtické dílny pro ingredience (ocet, jar, jedlá soda…:) ke svým pokusům. Ve volném čase se cvičily v bojovém umění nebo si uhnětly Golema. Od třetího dne se počasí umoudřilo a tak jsme mohli zvládnout výlet na kolech na Jemniště a v dalším dnu  i na rozhlednu Špulku. Po pečení buřtíků a promítání astrologických fotografií jsme společně přespali v herně. Poslední den si děti doplnily znalost henochiánské abecedy a tak mohly rozluštit  recept na výrobu elixíru mládí. Po té co elixír společně s kamenem mudrců a tekutým zlatem předaly císaři, byly pasovány na rytíře a znalce v oboru „alchymista“. Děti, které rodiče přihlásili i na sobotní výlet do Českého Krumlova, se s postavami Golema, E. Kellyho i císaře Rudolfa setkaly v muzeu voskových figurín.