podzim s nejmenšími

V úterní herně pro nejmenší se dopoledne schází děti od 0 do 6ti let. V tomto školním roce se nám vytvořila „nová parta“ dětí ve věku 3-5 let, které si spolu hrají, vyrábí (kdo chce), zpívají nebo prohlížejí knížky z dětského oddělení knihovny. Maminky se dětem věnují anebo využívají volnou chvilku u kávy k popovídání a odpočinku.